Interaktiv CD-ROM om ultraljudsdiagnostik i graviditetsvecka 13 till 19

Detta är en presentation av en interaktiv CD-ROM om fostermissbildningar som man kan se vid ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 13-19. CD:n innehåller 83 video, många illustrationer och text. Tekniska aspekter på ultraljudsundersökning presenteras också.

CD:n är framställd av läkare vid Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg med över 25 års erfarenhet av ultraljudsdiagnostik.

CD:n är både avsedd som en introduktion och som en vidareutbildning för läkare, barnmorskor och ultraljudstekniker som arbetar med ultraljudsdiagnostik under graviditeten.

CD:n har engelsk text

Klas-Henry Hökegård, Lars-Åke Mattsson Lars Ladfors, Rose-Marie Holst

Sahlgrenska University Hospital/Östra Göteborg , Sweden

lars@ladfors.com English version

[ Hem | CD-ROM innehåll | Om författarna | Krav på dator | Beställ

;atrtxtAtrium